Bakaraiðn

Bakaraiðn er nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka færni og þekkingu á vinnu bakara með vélar, tæki, hráefni, vinnsluaðferðir og hreinlæti. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

 

Bakaraiðn er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 126 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólans.

Námsskipulag

Bakaraiðn skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu önnina er farið í grunnnám matvæla- og veitingagreina en síðan tekur við meiri sérhæfing. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Hvar fer nám fram

Bakaraiðn er kennd í Menntaskólanum í Kópavogi.

Grunnnám matvæla- og veitingagreina hefur einnig verið kennt í Verkmenntaskólanum á Akureyri.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)