Bifreiðasmíði

Bifreiðasmíði er starfsnám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni við uppbyggingu og viðgerðir burðarvirkja og yfirbygginga helstu gerða ökutækja og eftirvagna. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Bifreiðasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú og hálft ár að meðtalinni 48 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólanna.

Nám í bifreiðasmíði er lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá  LÍN.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Bifreiðasmíði skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun.

Fyrsta árið er farið í sameiginlegt grunnnám bíliðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í bifreiðasmíði.

Ekki er hægt að hefja nám til sveinsprófs í bifvélavirkjun nema hafa lokið grunndeildinni eða hliðstæðu námi sem skólinn metur. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

 

Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Nám í bifreiðasmíði hefur verið kennt við Borgarholtsskóla.

Grunnnám bíl- málm- og véltæknigreina hefur einnig verið kennt við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Fjölbrautaskóla Suðurlands, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Tækniskólann og Verkmenntaskólann á Akureyri.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)