Bifvélavirkjun

Bifvélavirkjun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni við greiningu og viðgerðir bilana í helstu gerðum ökutækja. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Bifvélavirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú og hálft ár að meðtalinni 48 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðum skólanna.

Nám í bifvélavirkjun hefur að hluta til verið lánshæft hjá LÍN.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Bifvélavirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrsta árið sameiginlegt grunnnám bíliðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í bifvélavirkjun. Nemandi gerir námssamning við iðnmeistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Hvar fer nám fram

Bifvélavirkjun hefur verið kennd í Borgarholtsskóla, Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og Verkmenntaskólanum á Akureyri.

Grunnnám bíl-, málm og véliðngreina hefur verið kennt hjá Fjölbrautaskóla Suðurlands, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Tækniskólanum.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)