Bókband

Bókband er nám á framhaldsskólastigi. Í náminu er kenndur lokafrágangur á prentuðu efni, hvort tveggja með tölvustýrðum vélum og í höndunum. Einnig er fjallað um viðgerðir á bókum og útskurð á efni, svo sem nafnspjöldum, bæklingum og dagatölum.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla sem og grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðlagreina áður en hægt er að velja bókband sem sérsvið.

Námið hefur verið lánshæft hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í bókbandi skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar bókbands og starfsþjálfun. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.
Námið tekur tvö ár auk 48 vikna starfsþjálfunar.

Hvar fer nám fram

Bókband hefur verið kennt við Tækniskólann – skóla atvinnulifsins.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)