Efnafræði

Námi í efnafræði á háskólastigi er ætlað að veita sterka undirstöðu á helstu sviðum þar sem verið er að rannsaka uppbyggingu, samsetningu og eiginleika efna. Meginsviðin eru lífræn og ólífræn efnafræði, eðlisefnafræði, reikniefnafræði og efnagreiningar.

 

  • Grunnnámi lýkur með BS gráðu
  • Námstími er þrjú ár

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám með ákveðnum lágmarksfjölda eininga í stærðfræði og raungreinum.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Fyrsta árið er áhersla lögð á undirstöðu-raunvísindagreinar; almenna efnafræði, eðlisfræði og stærðfræði. Á öðru námsári er hægt að velja á milli námskeiða sem gera mismiklar kröfur til stærðfræðikunnáttu en þriðja árið samanstendur mestmegnis af valnámskeiðum.

Námið er hvort tveggja fræðilegt raungreinanám en einnig er um að ræða  starfsþjálfun í verklagi við störf á rannsóknarstofu.

Hvar fer nám fram

Nám í efnafræði er kennt innan Raunvísindadeildardeildar Háskóla Íslands, hvort tveggja nám til BS prófs sem og framhaldsnám til MS gráðu þar sem tvö kjörsvið eru í boði.

Að námi loknu

Efnafræðingar starfa víða í samfélaginu, meðal annars við rannsóknir,  þróun og framleiðslu hjá nýsköpunarfyrirtækjum auk kennslu á öllum skólastigum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)