Fangavarsla

Fangavarðanám er starfstengt og felst meðal annars í að efla þekkingu í almennum fangavarðafræðum, starfsemi fangelsa, starfi fangavarða og fullnustu refsinga.

Meðalnámstími er innan við eitt ár að meðtalinni 12 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að:

  • vera á aldrinum 20-45 ára og mega ekki hafa gerst brotlegir við refsilög.
  • vera andlega og líkamlega heilbrigðir.
  • hafa lokið að minnsta kosti tveggja ára almennu framhaldsnámi eða sambærilegu námi.

 

Athugaðu hvort námið gæti verið lánshæft hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í fangavörslu skiptist í grunnám, starfsþjálfun og framhaldsnám.

Hvar fer nám fram

Fangavarðanám hefur verið kennt við Fangavarðaskóla ríkisins sem heyrir undir Fangelsismálastofnun.

Að námi loknu

Hægt er að starfa sem fangavörður að loknu námi.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)