Félagsfræði

Félagsfræði á háskólastigi tengist rannsóknum á nútíma þjóðfélagi, skipulagi, stofnunum og þróun þar sem reynt er að greina orsakir breytinga á milli einstaklinga og hópa. Viðfangsefni félagsfræði eru fjölbreytt og þar á meðal velferðarmál, afbrot, atvinnu- og efnahagslíf, fjölmiðlar, staða kynjanna, innflytjendamál og mannfjöldaþróun.

 

  • Grunnnámi lýkur með BA prófi
  • Námstími er þrjú ár
Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Áherslum í félagsfræðinámi má skipta í sex svið þar sem hvort tveggja er um skyldu- og valnámskeið að ræða; aðferðafræði, kenningar, heilsa – lífstíll – velferð, afbrot – frávik – andóf, fjölmiðlar – dægurmenning – netmiðlar, atvinnulíf, efnahagslíf – skipulagsheildir.

Hvar fer nám fram

Félagsfræði er í boði við Háskóla Íslands. Fyrir utan grunnnám til BA – prófs eru nokkrar námsleiðir í boði á meistarastigi, fræðilegar og hagnýtar. Einnig er hægt að taka eins árs diplómu að loknu grunnnámi. Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. - vor 2020

 

Þá er í boði nám í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri, hvort tveggja til BA – prófs og meistaragráðu. Hægt er að velja á milli nokkurra rannsóknaráherslna en námið byggir á samspili félagsfræði, mannfræði og stjórnmálafræði.

Að námi loknu

Félagsfræðingar starfa jafnt hjá hinu opinbera og í einkafyrirtækjum, svo sem í tengslum við fjölmiðla, markaðsmál, stjórnmál, fjármála- og tryggingastarfsemi, rannsóknir eða ráðgjöf.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)