Félagsmála- og tómstundanám

Félagsmála- og tómstundanám er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars  að nemendur öðlist þekkingu og hæfni til starfa við undirbúning, skipulagningu og stjórnun félags- og tómstundastarfs fólks á öllum aldri. Raunfærnimat hefur farið fram í greininni.

Meðalnámstími er tvö til þrjú ár, samtals þrjár til fjórar annir í skóla og tólf vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

Í boði er nám á félagsmála- og tómstundabrú en hún er til að auðvelda ófaglærðu fólki með starfsreynslu að öðlast starfsréttindi. Skilyrði eru að umsækjandi hafi náð 22 ára aldri, að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla og að hafa lokið starfstengdum námskeiðum.

Athugaðu hvort námið sé lánshæft hjá LÍN.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í sameiginlegar greinar þjónustubrauta, sérgreinar félagsmála- og tómstundarbrautar og vinnustaðanám. Nemendur geta sérhæft sig í starfi með ungmennum eða öldruðum.

Félagsmála- og tómstundabrú er ætluð til styttingar á félagsmála- og tómstundabraut og er eingöngu farið í sérgreinar, vinnustaðanám og starfsþjálfun.

Hvar fer nám fram

Félagsmála- og tómstundanám hefur verið kennt við Borgarholtsskóla. Athugaðu hvort námið eða hluti þess hafi verið kennt í fjarnámi.

Félagsmála- og tómstundabrú getur verið í boði við skóla þar sem félagsmála- og tómstundanám er kennt sem og hjá fræðslu- og símenntunarstöðvum.

 

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)