Félagsráðgjöf

Félagsráðgjöf til starfsréttinda er grunn- og framhaldsnám á háskólastigi. Í náminu felst meðal annars að efla færni og þekkingu til að starfa við ráðgjöf og meðferð einstaklinga, fjölskyldna, barna og hópa. Farið er í kenningar og starfsaðferðir innan félagsráðgjafarinnar, félagsleg vandamál, afleiðingar þeirra og þau úrræði sem eru til staðar.

Náminu lýkur með MA prófi sem veitir löggild starfsréttindi. Námstími til BA prófs er þrjú ár og, að því loknu, tvö ár til MA prófs.

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið
  • Grunnnám (BA): Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám.
  • Framhaldsnám til starfsréttinda (MA): Umsækjendur skulu hafa lokið BA í félagsráðgjöf með fyrstu einkunn, þurfa að leggja fram sakavottorð og gera grein fyrir hæfni sinni til náms, sjá nánar hér.

 

Námið er lánshæft hjá LÍN.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í félagsráðgjöf er fræðilegt og starfstengt. Nemendur ljúka þriggja ára BA prófi í félagsráðgjöf áður en tveggja ára starfsréttindanám til MA prófs tekur við.

  • Starfsþjálfun fer fram í MA náminu
  • BA lokaverkefni er unnið á þriðja ári og MA lokaverkefni á öðru ári í starfsréttindanáminu
Hvar fer nám fram

Nám í félagsráðgjöf er kennt innan félagsráðgjafardeildar Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.

Að námi loknu

Að námi loknu má sækja um lögverndað starfsheiti sem félagsráðgjafi og að því fengnu starfa sem slíkur.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)