Ferðamálafræði

Ferðamálafræði er grunnnám á háskólastigi. Það veitir fræðilegan skilning á ferðamálum og yfirsýn yfir ferðamennsku á heimsvísu en jafnframt staðgóða þekkingu á ferðamennsku og ferðaþjónustu á Íslandi. Námið tengir saman ýmis fræðasvið, þar á meðal náttúru- og umhverfisfræði, skipulagsfræði, viðskiptafræði og menningarfræði.

Náminu lýkur með BS prófi. Námstími er þrjú ár.

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf úr framhaldsskóla eða sambærilegt nám.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í ferðamálafræði er fræðilegt og verklegt en farið er í námsferð á þriðja ári. Kennsla fer fram í staðnámi.

Námskeið á 1. ári eru öll skyldunámskeið en skyldu- og valnámskeið eru hin árin. Ekki er formlegt lokaverkefni (BS) en nemendur vinna stórt verkefni á þriðja ári í tengslum við námsferð.

Hvar fer nám fram

Nám í ferðamálafræði hefur verið kennt innan Líf- og umhverfisvísindadeildar Háskóla Íslands.

Að námi loknu

Eftir námið er hægt að starfa víða sem ferðamálafræðingur. Eins veitir BS próf möguleika á framhaldsnámi á háskólastigi.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)