Fiskvinnsla

Fiskvinnslunám er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni til viðhalds helstu gerða fiskvinnsluvéla og þekkingu á fiski sem unnið er með. Farið er í vinnuvistfræði, málmsuðu, rekstur, vélgæslu og skipstjórn og fjallað um markaði og samkeppni í fiskvinnslu. Raunfærnimat hefur farið fram í greininni – sjá nánar hjá fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum.

Meðalnámstími er tvö ár að meðtalinni tveggja anna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.

Athugaðu hvort námið gæti verið lánshæft hjá LÍN.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Fiskvinnsla skiptist í almennar greinar, sérgreinar brautarinnar og starfsþjálfun. Athugaðu að námið eða hluti þess getur verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Nám í fiskvinnslu hefur verið kennt við Fisktækniskóla Íslands.

Að námi loknu

Námið er undirbúningur fyrir ýmis störf tengd fiskvinnslu og frekara nám í sjávarútvegs- og matvælafræðum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)