Fornleifafræði

Fornleifafræði er nám á háskólastigi. Í náminu er fjallað um rannsóknir á margskonar minjum sem varpað geta ljósi á samfélög fortíðar.

• Grunnnámi lýkur með BA – gráðu
• Námstími er þrjú ár

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt próf.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í fornleifafræði er hvort tveggja fræðilegt og verklegt. Verkleg kennsla fer fram á vettvangi fornleifarannsókna og í kennslustundum, en bókleg í fyrirlestrum og málstofum.

Hvar fer nám fram

Nám í fornleifafræði er í boði við sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands, hvort tveggja þriggja ára grunnnám til BA – prófs sem og framhaldsnám.

Að námi loknu

Á Íslandi sinna fornleifafræðingar bæði vettvangsvinnu og innistörfum og er algengur starfsvettvangur tengdur söfnum, fornleifaleit, rannsóknum og menningartengdri ferðaþjónustu auk kennslu.

Hvar er hægt að læra fornfræði eða fornleifafræði? – Af Vísindavef H.Í.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)