Fótaaðgerðafræði

Fótaaðgerðafræði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að efla þekkingu og færni varðandi heilbrigðiskerfið, uppbyggingu fóta, meðhöndlun fótameina, efni og áhöld ásamt gerð viðeigandi hjálpartækja. Fótaaðgerðafræði er löggild heilbrigðisgrein.

Sérnám í fótaaðgerðafræði er skipulagt sem þriggja anna nám.

Að komast í námið

Nemendur þurfa að hafa lokið skyldunámi og að mestu námi í almennum kjarna- og heilbrigðisgreinum áður en nám hefst í sérgreinum fótaaðgerðafræði. Nemendur þurfa einnig að hafa náð 18 ára aldri áður en nám í sérgreinum hefst í Fótaaðgerðaskóla Keilis. Nánar um inntökuskilyrði.

Námið er lánshæft hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í fótaaðgerðafræði er samtals 199 einingar; 48e almennar kjarnagreinar, 61e heilbrigðisgreinar og 90e bóklegar og verklegar sérgreinar fótaaðgerðafræði. Sérnámið er skipulagt sem þriggja anna nám, bóklega námið kennt í fjarnámi með staðlotum en verklegir áfangar kenndir í aðalbyggingu Keilis á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Á lokaári er áhersla lögð á vinnustaðanám þar sem nemendur fá með aðstoð faglærðs fótaaðgerðafræðings, að vinna með skjólstæðinga og fara í fjölbreyttar vinnustaðaheimsóknir. Nánar um námsskipulag.

Hvar fer nám fram

Frá vormisseri 2017 er nám í fótaaðgerðafræði í boði við Íþróttakademíu Keilis.

Að námi loknu

Að náminu loknu er hægt að sækja um starfsleyfi til Landlæknisembættisins og leyfi til að nota starfsheitið fótaaðgerðafræðingur.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)