Framreiðsla

Framreiðsla er nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka skilning og færni við móttöku gesta og undirbúning margvíslegs borðhalds, veita viðeigandi þjónustu og ráðgjöf ásamt gerð vín- og matseðla og áætlana fyrir veisluhöld. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Framreiðsla er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni 80 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

 

Nám í framreiðslu hefur að hluta til verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Framreiðslunám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu eina til tvær annirnar er farið í grunnnám í matvæla- og veitingagreinum og eftir það sérhæfa nemendur sig í framreiðslu. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Hvar fer nám fram

Framreiðslunám er kennt í Menntaskólanum í Kópavogi.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)