Gull- og silfursmíði

Gull- og silfursmíði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í því felst meðal annars að auka þekkingu og færni við gerð skartgripa, listmuna og nytjahluta úr gulli, silfri og öðrum málmum. Nemendur þurfa að þekkja vel efni sem unnið er með og kunna skil á tækni og vinnuaðferðum. Eins að geta komið vöru sinni á framfæri og í sölu.
 
Gull- og silfursmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár, samtals fimm annir í skóla og 72 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í gull- og silfursmíði skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Til að ljúka námi þarf nemandi að gera samning um starfsnám hjá meistara.

Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Gull- og silfursmíði er kennd við Tækniskólann.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)