Hagfræði

Hagfræði er nám á háskólastigi. Í náminu er lögð áhersla á skilning á lögmálum efnahagslífsins; hugsun, aðferðafræði og kenningar auk þekkingar á helstu hagfræðihugtökum og leikni við að beita þeim við greiningu vandamála.

 

  • Grunnnámi lýkur með BA/BS gráðu
  • Námstími er þrjú ár
Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt próf með ákveðnum áherslum sem finna má á heimasvæðum skólanna,  HIHR.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Áherslumunur getur verið á námsskipulagi í hagfræði á milli skólanna og best að kynna sér það á heimasvæðum brautanna.

Hvar fer nám fram

Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík bjóða báðir upp á nám í hagfræði. Við H.Í. er um að ræða nám til BS eða BA – prófs en einnig er í boði tveggja ára meistaranám og viðbótardiplóma. Í HR eru tvær BSc-námsleiðir; hagfræði og fjármál og hagfræði og stjórnun.

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. - vor 2020

Að námi loknu

Að lokinni BS/BA gráðu er hægt að starfa sem hagfræðingur. Starfsvettvangur þeirra tengist gjarnan fjármálum og viðskiptum en einnig í auknum mæli greinum á borð við sálfræði, sagnfræði, landfræði og lögfræði.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)