Hársnyrting

Hársnyrtiiðn er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Meginmarkmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu og færni til að takast á við raunveruleg viðfangsefni, vinna eftir verklýsingu en jafnframt að vera skapandi. Eins er lögð áhersla á notkun efna og áhalda, upplýsinga- og samskiptatækni ásamt þjálfun í samskiptum við viðskiptavini. Raunfærnimat hefur farið fram í greininni.

Hársnyrtiiðn er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 72 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólanna.

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar hársnyrtiiðnar og starfsþjálfun.

Hvar fer nám fram

Hársnyrtiiðn er kennd í TækniskólanumVerkmenntaskóla Austurlands, Verkmenntaskólanum á Akureyri, og Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra. Grunnnám í hársnyrtiiðn er hægt að taka við Menntaskólann á Ísafirði en meðalnámstími er fjórar annir.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)