Háskólabrú Keilis

Háskólabrú Keilis er ætluð þeim sem stefna að háskólanámi en hafa ekki lokið stúdentsprófi. Þrenns konar námsfyrirkomulag í boði; fjarnám, staðnám og nám með vinnu.

Nám á Háskólabrú tekur um eitt ár.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa a.m.k 117 framhaldsskólaeiningar (samsvarandi 70 eldri einingum) að baki, þar af 10 feiningar í íslensku, ensku og stærðfræði. Nám á Háskólabrú er lánshæft hjá LÍN.

Námsskipulag

Um er að ræða tvær annir sé stefnt að námi á  félagsvísinda-, laga-, viðskipta/hagfræði eða hugvísindadeild en þrjár annir fyrir þá nemendur sem ætla sér að stunda nám í verk- og raunvísindadeild.

Hægt er að hafa samband við náms- og starfsráðgjafa sé óskað eftir aðstoð við val á námsleið.

Hvar fer nám fram
Að námi loknu

Samhliða námi á Háskólabrú gæti verið skynsamlegt að leita til náms- og starfsráðgjafa í sambandi við möguleika á frekara námi.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)