Heilbrigðisritun

Heilbrigðisritaranám er starfstengt og á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka færni og þekkingu á skipulagi íslenska heilbrigðiskerfisins, móttöku sjúklinga og skráningu gagna, auk undirbúnings fyrir önnur störf heilbrigðisritara.

Meðalnámstími er tæp tvö og hálft ár að meðtalinni 12 vikna starfsþjálfun

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.

Í boði er nám á heilbrigðisritarabrú en hún er ætluð fullorðnum sem geta fengið starfsreynslu metna til styttingar á náminu. Skilyrði eru að umsækjandi hafi náð 22 ára aldri og hafi að minnsta kosti 4 ára starfsreynslu af ritarastörfum á heilbrigðissviði, sé í starfi og hafi lokið starfstengdum námskeiðum sem svarar 120 stundum.

 

Námið hefur verið lánshæft hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám á heilbrigðisritarabraut skiptist í almennar greinar, almennar heilbrigðisgreinar, sérgreinar brautar og starfsþjálfun. Kennt er í dagskóla og að hluta í fjarnámi.

 

Á heilbrigðisritarabrú er eingöngu farið í sérgreinar brautarinnar.

Hvar fer nám fram

Nám á heilbrigðisritarabraut hefur verið kennt í Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Heilbrigðisritarabrú hefur verið í boði við skólann.

Að námi loknu

Heilbrigðisritarar starfa á heilsugæslum, sjúkrahúsum, öðrum heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)