Heilsunuddbraut

Heilsunuddaranám er starfstengt og á framhaldsskólastigi. Í því felst meðal annars að efla þekkingu og færni varðandi heilbrigðar lífsvenjur og líkamann, bólgur og spennu í vöðvum og vefjum og hvernig beita má nuddi til slökunar og aukinnar vellíðunar.

Meðalnámstími er tvö og hálft til þrjú og hálft ár að meðtalinni 20 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar hjá skóla.

 

Námið hefur verið lánshæft hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám á heilsunuddbraut skiptist í almennar greinar, almennar heilbrigðisgreinar, sérgreinar brautar og starfsþjálfun. Ljúka þarf almennum greinum og almennum heilbrigðisgreinum áður en byrjað er á sérgreinum brautarinnar.

 

Athugaðu að námið eða hluti þess getur verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Nám á heilsunuddbraut hefur verið kennt við Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Að námi loknu

Hægt er að starfa sem heilsunuddari að loknu námi. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)