Hestabraut

Nám á hestabraut er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í því er farið í grunnþætti hestamennsku og eru nemendur undirbúnir fyrir hvers konar hestatengda starfsemi, svo sem á hestabúgörðum, við hestatengda ferðaþjónustu eða hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum. Eftir námið eiga nemendur að geta sinnt helstu verkþáttum í hirðingu hesta og aðstoðað við þjálfun þeirra. Einnig aðstoðað viðskiptavini í hestaferðum hjá hestatengdum ferðaþjónustufyrirtækjum.

Raunfærnimat hefur farið fram í greininni þar sem færni af vinnumarkaði er metin.

Meðalnámstími er um 3 ár að meðtalinni 12 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Athugaðu hvort námið gæti verið lánshæft hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í almennar greinar, sérgreinar brautarinnar og starfsþjálfun. Starfsþjálfunin fer fram á sumrin í lok fyrsta og annars árs. Athugaðu að námið eða hluti þess gæti verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Nám á hestabraut hefur verið kennt við Fjölbrautaskóla Suðurlands.

Einnig hefur verið boðið upp á styttra nám til að auka eigin færni í ferðaþjónustu hjá fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum þar sem fá má nánari upplýsingar.

Að námi loknu

Möguleiki er að vinna við ýmis störf tengdum hestum og ferðaþjónustu. Eins er hægt að fá hluta námsins metinn fyrir nám til stúdentsprófs af bóknámsbraut.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)