Húsasmíði

Húsasmíði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í því felst meðal annars að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að sinna smíðavinnu í bygginga- og mannvirkjaiðnaði; verkstæðis- og innréttingavinnu, úti- og innivinnu ásamt viðgerða- og breytingavinnu. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna (raunfærnimat – sjá nánar hjá Iðunni fræðslusetri).

 

Húsasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 72 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðum skóla.

 

Nám í húsasmíði hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Húsasmíði skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

 

Fyrstu önnina er farið í sameiginlegt einnar annar grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

 

Fjölbrautaskóli Vesturlands býður upp á húsasmíðanám með vinnu en sú krafa er gerð að umsækjandi hafi náð 23 ára aldri og hafi nokkra starfsreynslu.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða byggingariðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)