Iðnfræði

Iðnfræði er 90 eininga nám til diplómagráðu á háskólastigi sem hægt er að ljúka á þremur árum samhliða vinnu. Námið skiptist í þrjár brautir auk rekstrariðnfræði; byggingariðnfræði, rafiðnfræði og véliðnfræði.

Að komast í námið

Með meistaranám í iðngrein eða stúdentspróf er hægt að hefja nám í iðnfræði án frekari undirbúnings en þau sem eingöngu hafa lokið bóklegu námi til sveinsprófs geta tekið allt að fjögur undirbúningsnámskeið í fjarnámi, samhliða iðnfræðináminu;  stærðfræði, eðlisfræði, íslensku og ensku.

Til að hefja nám í rekstrariðnfræði þarf að ljúka diplómanámi í byggingar-, raf-, eða véliðnfræði. Sjá nánar um inntökuskilyrði.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í iðnfræði skiptist á fjórar mismunandi brautir; byggingariðnfræði, rafiðnfræði, véliðnfræði og rekstrariðnfræði.

Kennt er með fjarnámssniði samhliða tveimur staðbundnum helgarlotum á hverri önn þar sem teknar eru fyrir verklegar æfingar og einnig farið í fyrirtæki og verkefni unnin í raunumhverfi.

Hvar fer nám fram

Iðnfræði hefur verið kennd við Háskólann í Reykjavík.

Að námi loknu

Iðnfræðingur er lögverndað starfsheiti og þarf að hafa lokið sveinsprófi í iðngrein á viðkomandi sviði auk iðnfræðinámsins til að útskrifast sem iðnfræðingur.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)