Klæðskurður

Klæðskurður er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni við sérsaum, sníðagerð og aðra fagvinnu sem tengist herrafatnaði.

Klæðskurður er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 24 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólans.

 

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

 

Námsskipulag

Klæðskeranám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

 

Fyrstu tvær annirnar taka nemendur grunnnám fataiðna og ljúka á næstu tveimur fatatækni, sem er alls tveggja ára starfsnám, en sérhæfa sig eftir það í klæðskurði. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

 

 

Hvar fer nám fram

Námið hefur verið kennt við Tækniskólann - skóla atvinnulífsins.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)