Leiðsögunám

Leiðsögunám er sérhæft starfsnám á háskólastigi. Í náminu felst meðal annars að búa nemendur undir almenn leiðsögustörf með ferðamenn. Farið er í náttúru, sögu og sérkenni Íslands ásamt því að taka sérstaklega fyrir ákveðna tegund leiðsagnar. Námstími er eitt ár.

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám ásamt því að vera 21 árs og hafa gott vald á einu erlendu tungumáli og íslensku. Til að leiðsegja erlendum ferðamönnum fara umsækjendur í munnlegt inntökupróf í tungumáli að eigin vali.

 

Námið er lánshæft til framfærslu- og skólagjalda hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í kjarnagreinar, greinar sérsviðs og val ásamt því sem farið er í vettvangsferðir. Námið er tvær eða þrjár annir eftir því hvar það er kennt.

Hvar fer nám fram

Leiðsögunám hefur verið kennt við Leiðsöguskólann í Menntaskólanum í Kópavogi, Endurmenntunardeild Háskóla Íslands og Símenntunardeild Háskólans á Akureyri.

 

Eins hefur annars konar nám í leiðsögn verið kennt hjá Keili, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. Fjallamennskubraut hefur einnig verið í boði hjá Fjarmenntaskólanum.

Að námi loknu

Lokapróf í leiðsagnarnámi hjá Leiðsöguskóla Menntaskólans í Kópavogi, Endurmenntunardeild HÍ og Símenntunardeild HA veita fagaðild að Félagi leiðsögumanna.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)