Lyfjatæknabraut

Lyfjatækni er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að veita þekkingu og færni til afgreiðslu, sölu og dreifingu lyfja.

Lyfjatækninám veitir löggild starfsréttindi. Meðalnámstími er fjögur og hálft ár að meðtalinni 14 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

 

Námið hefur verið lánshæft hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám á lyfjatæknabraut skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Hluti námsins hefur verið í boði í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Lyfjatæknabraut er kennd við Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Að námi loknu

Námið veitir réttindi til að starfa sem lyfjatæknir. Eins er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)