Prentaraiðn

Prentun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Meginmarkmið þess er að nemendur öðlist þekkingu og færni til að takast á við viðfangsefni og nýjungar greinarinnar. Í því felst meðal annars að taka við verki á prentplötu, myndmóti eða á tölvutæku formi ásamt vinnu við prentun og umhirðu prentvéla.

Prentun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni 48 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skóla.

 

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Prentun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar prentunar og starfsþjálfun.

 

Fyrstu þrjár til fjórar annirnar er farið í grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina og síðan tekur sérhæfing prentunar við. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Hvar fer nám fram

Prentun hefur verið kennd við Tækniskólann - skóla atvinnulífsins.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)