Rafvélavirkjun

Rafvélavirkjun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka þekkingu og færni við uppsetningu og tengingu, eftirlit og viðgerðir hvers konar rafvéla og búnaðar á heimilum, fyrirtækjum og stofnunum. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Rafvélavirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 24 eða 48 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skóla.

 

Námið er að hluta til lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Rafvélavirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám rafiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í rafvélavirkjun. Hægt er að fara tvær leiðir í náminu:

  • Verknámsleið þar sem nemar taka fleiri faggreinar í skóla en á vettvangi og því styttri starfsþjálfun eða 24 vikur.
  • Samningsbundið iðnnám þar sem nemar gera samning við meistara og taka faggreinar þar - alls 48 vikur í starfsþjálfun.

 

Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða rafiðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)