Sagnfræði

Sagnfræði er nám á háskólastigi. Í náminu er fjallað um heimildir um mannleg samfélög, stjórnkerfi, stjórnmál, lifnaðarhætti, atvinnuvegi og efnahagslíf. Markmið námsins er að nemendur fái góða yfirsýn yfir bæði almenna sögu og Íslandssögu, og öðlist jafnframt færni til að rannsaka sjálfir mannleg samfélög með aðferðum sagnfræðinnar.

 

  • Grunnnámi lýkur með BA – gráðu
  • Námstími er þrjú ár

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Kennslan byggir að mestu á fyrirlestrum og samræðum. Áhersla er lögð á góða tímasókn, undirbúning og lestur á því efni sem til umfjöllunar er hverju sinni.

Hvar fer nám fram

Nám í sagnfræði hefur verið kennt innan Sagnfræði- og heimspekideildar H.Í. Fyrir utan BA – námið eru í boði þrjár námsleiðir til meistaraprófs, sagnfræði MA,  hugmynda- og vísindasaga, og sögukennsla.

Að námi loknu

Sagnfræðimenntað fólk starfar víða svo sem við kennslu, í fjölmiðlum eða innan stjórnsýslunnar.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)