Sjómennskunám

Sjómennska er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni við vinnu á sjó, viðhald fiskvinnsluvéla og eiginleika fisksins sem unnið er með. Farið er í vinnuvistfræði, öryggismál, slysavarnir, vélgæslu og skipstjórn og fjallað um fisk, haf og sjómennsku. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Meðalnámstími er tvö ár að meðtalinni tveggja anna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.

 

Athugaðu hvort námið gæti verið lánshæft hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms, fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Sjómennska skiptist í almennar greinar, sérgreinar brautarinnar og starfsþjálfun. Athugaðu að námið eða hluti þess gæti verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram
Að námi loknu

Námið er undirbúningur fyrir störf á sjó og frekara nám á efri stigum stýrimanna- og vélstjórnarnáms og á sjávarútvegssviði.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)