Sjúkraliðabraut

Nám á sjúkraliðabraut er starfstengt og á framhaldsskólastigi. Meginmarkmið þess er að veita þekkingu og færni til að veita ákveðna hjúkrunarþjónustu. Í því felst meðal annars að meta ástand skjólstæðinga og geta leiðbeint þeim og aðstandendum þeirra.

Sjúkraliðanám veitir lögvernduð starfsréttindi. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni 16 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Undantekningar geta þó verið og best að skoða slíkt nánar á heimasíðum skólanna.

 

Í boði er einnig nám á sjúkraliðabrú en hún er til að auðvelda ófaglærðu fólki með starfsreynslu að öðlast starfsréttindi. Skilyrði eru að umsækjandi hafi náð 23 ára aldri og hafi að minnsta kosti 5 ára starfsreynslu, sé í starfi og hafi lokið starfstengdum námskeiðum.

 

Athugaðu hvort námið sé lánshæft hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám á sjúkraliðabraut skiptist í almennar greinar, sérgreinar sjúkraliðabrautar, verknám og starfsþjálfun.

 

Sjúkraliðabrú er ætluð til styttingar á sjúkraliðabraut og er eingöngu farið í sérgreinar, vinnustaðanám og starfsþjálfun. Athugaðu að námið eða hluti þess gæti verið kennt í fjarnámi.

Hvar fer nám fram

Sjúkraliðabraut hefur verið kennd í Fjölbrautaskólanum við Ármúla, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Fjölbrautaskóla Vesturlands, Menntaskólanum á Ísafirði, Verkmenntaskólanum á Akureyri og Verkmenntaskóla Austurlands.

 

Sjúkraliðabrú getur verið í boði við skólana þar sem sjúkraliðanám er kennt sem og hjá fræðslu- og símenntunarstöðvum.

 

Fjarnám á sjúkraliðabraut hefur verið í boði hjá Fjarmenntaskólanum.

Að námi loknu

Námið veitir réttindi til að starfa sem sjúkraliði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)