Skógtækni

Skógtækninám/garðyrkjunám á sviði skógar og náttúru er starfstengt og á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að efla færni og þekkingu varðandi skógrækt, uppgræðslu og alhliða landbætur. Er til að mynda farið í auðlinda-, vist- og umhverfisfræði, jarðvegs- og áburðarfræði, plöntuþekkingu, útivistarsvæði og friðlönd.

Námstími er þrjú ár að meðtalinni 60 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið 12 vikna reynslutíma við alhliða skógræktar- eða garðyrkjustörf auk hluta af verknámi áður en bóknám hefst. Þá þarf að hafa lokið tveimur til fjórum önnum í framhaldsskóla, þar af ákveðnum einingum í vissum fjölda greina. Heimilt er að meta reynslu úr atvinnulífi til hluta námsins og er það skoðað hverju sinni.

 

Athugaðu hvort námið gæti verið lánshæft hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám á sviði skógar og náttúru skiptist í sérgreinar brautarinnar og starfsþjálfun. Starfsþjálfun fer fram á verknámsstað sem nemandi hefur valið sér og skólinn samþykkt.

Hvar fer nám fram

Skógtækninám/garðyrkjunám á sviði skógar og náttúru hefur verið kennt við Garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands að Reykjum í Ölfusi.

 

Að námi loknu

Að námi loknu geta nemendur unnið við margvísleg störf sem tengjast skóg- og trjárækt ásamt uppgræðslu, náttúruvernd og útivistar- og ferðaþjónustusvæðum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)