Skólaliðanám

Skólaliðanám er starfstengt og á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að búa fólk undir störf í grunnskólum við gangagæslu, umsjón með börnum í útivist og á matmálstímum, þrif, almenn eftirlitsstörf og umsjón með skólahúsnæði. Raunfærnimat hefur farið fram í greininni þar sem færni sem aflað hefur verið á vinnumarkaði, er metin.

Meðalnámstími er eitt ár að meðtalinni sex vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Undantekningar geta þó verið hjá einstaka skólum. Í boði er einnig nám á skólaliðabrú til að auðvelda ófaglærðu fólki með starfsreynslu að öðlast starfsréttindi. Skilyrði eru að umsækjandi hafi náð 22 ára aldri, að lágmarki þriggja ára starfsreynsla og hafa lokið starfstengdum námskeiðum.

 

Athugaðu hvort námið sé lánshæft hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið skiptist í almennt bóknám, sérgreinar skólaliðabrautar og vinnustaðanám.

 

Skólaliðabrú er ætluð til styttingar á skólaliðabraut og er eingöngu farið í sérgreinar brautarinnar.

Hvar fer nám fram

Uppeldis- og þjónustubrautir hafa verið kenndar í Verkmenntaskóla Austurlands og á Borgarholtsskóla  Eins býður Fjarmenntaskólinn upp á fjarnám.

 

Skólaliðabrú getur verið í boði við skólana þar sem skólaliðanámið er kennt sem og hjá fræðslu- og símenntunarstöðvum.

Að námi loknu

Að námi loknu getur tekið við starf skólaliða í grunnskóla.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)