Skrúðgarðyrkja

Skrúðgarðyrkja er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka færni og þekkingu er viðkemur nýbyggingu, viðhaldi og endurgerð lóða. Grunnfög í skrúðgarðyrkju eru meðal annars grasafræði, jarðvegsfræði, plöntuþekking á trjám, runnum og garðablómum auk rekstrar- og markaðsfræði. Einnig er farið í sérfög svo sem  skrúðgarðabyggingafræði, skrúðgarðateikningu, umhirðu gróðursvæða og margt fleira.

Skrúðgarðyrkja er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni 60 vikna starfsþjálfun. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Að komast í námið

Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið 12 vikna reynslutíma á námssamningi hjá skrúðgarðyrkjumeistara sem hluta af verknámi áður en bóknám hefst en slíkt er þó metið hverju sinni. Þá þarf að hafa lokið tveimur til fjórum önnum í framhaldsskóla, þar af ákveðnum einingum í vissum fjölda greina. Heimilt er að meta reynslu úr atvinnulífi til hluta námsins og er það skoðað hverju sinni.

 

Námið hefur verið lánshæft hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í skrúðgarðyrkju skiptist í grunngreinar garðyrkju, sérgreinar skrúðgarðyrkju og starfsþjálfun. Starfsþjálfun fer fram á verknámsstað undir handleiðslu meistara sem nemandi hefur valið sér og verið samþykkt áður en nám hefst.

Hvar fer nám fram

Skrúðgarðyrkjunám hefur verið kennt við garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til meistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs. Framhaldsnám í skrúðgarðyrkju svo sem diploma eða BS er hægt að sækja víða á Norðurlöndunum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)