Slökkviliðsnám

Slökkviliðsnám er starfstengt og felst í að efla þekkingu og færni við almenn slökkviliðsstörf, reykköfun, björgunarstörf og viðbrögð við mengunar- og eiturefnaslysum.
 
Námið er samtals 620 kennslustundir.

Að komast í námið

Nemendur eru ráðnir til starfa sem slökkviliðsmenn en við þá ráðningu er eftirfarandi haft til hliðsjónar:

 

  • Andlegt og líkamlegt heilbrigði en standast þarf læknisskoðun ásamt þrek- og styrktarprófi
  • Reglusemi, háttsemi, góð sjón og heyrn og rétt litaskynjun
  • Ekki haldin lofthræðslu eða innilokunarkennd
  • Aukin ökuréttindi að lokinni reynsluráðningu
  • Iðnmenntun sem nýtist í starfi eða sambærileg menntun og reynsla

 

Námstími slökkviliðsmanna fer fram á ráðningartímabili þeirra og fá þeir laun samkvæmt samningi.

Námsskipulag

Slökkviliðsnám skiptist í fornám og atvinnuslökkviliðsnám.. Nemandi lýkur 80 kennslustunda fornámi áður en hægt er að hefja störf sem atvinnuslökkviliðsmaður.

 

Nemandi þarf að hafa starfað í atvinnuslökkviliði í sex mánuði áður en 540 kennslustunda nám fyrir atvinnuslökkviliðsmenn hefst.

Hvar fer nám fram

Slökkviliðsnám hefur verið kennt við Brunamálaskólann sem heyrir undir Mannvirkjastofnun. Eins hefur Brunamálaskólinn staðið fyrir námi fyrir stjórnendur í atvinnuslökkviliðum, slökkviliðsmenn, stjórnendur og slökkviliðsstjóra í hlutastarfi og eldvarnareftirlitsfólk.

Að námi loknu

Námið veitir réttindi til að starfa sem slökkviliðsmaður.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)