Sótthreinsitækni

Sótthreinsitækni er nám á framhaldsskólastigi. Í náminu er lögð áhersla á að þjálfa nákvæmni í vinnubrögðum, áreiðanleika og hæfni til að vinna sjálfstætt við dauðhreinsun tækja og áhalda innan heilbrigðisgeirans. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla en einnig er gerð krafa um góða íslenskukunnáttu. Þá er miðað við að nemendur hafi náð 18 ára aldri þegar þeir hefja vinnustaðahluta námsins.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í sótthreinsitækni skiptist í almennar greinar, almennar heilbrigðisgreinar, sérgreinar fyrir sótthreinsitækna og vinnustaðanám. Meðalnámstími er  tvö ár; þrjár annir í skóla og 15 vikna vinnustaðanám á heilbrigðisstofnun að skólanáminu loknu – sjá nánar um vinnustaðanámið.

Hvar fer nám fram

Nám í sótthreinsitækni hefur verið í boði við Fjölbrautaskólann í Ármúla sem hluti af námsframboði Heilbrigðisskólans.

Einnig hefur verið boðið upp á svokallaða „Sótthreinsitæknabrú“ sem ætluð er 22 ára og eldri sem óska eftir að fá starfsreynslu metna til styttingar á námi.Sýna þarf fram á að lágmarki tveggja ára starfsreynslu.

Að námi loknu

Að loknu þriggja anna námi í skóla tekur við fimmtán vikna vinnustaðanám undir leiðsögn starfandi sótthreinsitæknis.

Nám í sótthreinsitækni undirbýr nemendur undir sérhæfð störf við dauðhreinsun tækja og áhalda á heilbrigðisstofnunum og í fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)