Stafræn hönnun

Nám í stafrænni hönnun er skilgreint sem viðbótarnám við framhaldsskóla. Í náminu er unnið með þrívíddarhönnun, tæknibrellur, tölvuleikja- og teiknimyndagerð ásamt eftirvinnslu kvikmynda.

Nám í Margmiðlunarskólanum tekur tvö ár og útskrifast nemendur með diplómagráðu. Mikið er byggt á verkefnavinnu sem líkist þeim sem unnin eru úti í atvinnulífinu.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi auk þess að búa yfir góðri kunnáttu á tölvur og í ensku. Skila þarf ferilmöppu en sérstök inntökunefnd getur metið sérstaka hæfni umsækjenda, sé viðeigandi menntun ekki til staðar, eða óskað eftir frekari undirbúningi áður en nám hefst.

Námið er lánshæft hjá LÍN.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í stafrænni hönnun fer þannig fram að fyrsta árið er fjallað um grunnatriði helstu forrita og kenninga en síðan er valið svið til sérhæfingar og að lokum unnið stórt útskriftarverkefni með stuðningi kennara og aðila úr atvinnulífinu.

Námið reynir á sköpunarkraft, sjálfstæði, samvinnu og skipulagshæfileika en unnið er í samstarfi við stór fyrirtæki á sviðinu t.d. með þátttöku gestafyrirlesara.

Hvar fer nám fram

Námið fer fram í Margmiðlunarskólanum sem staðsettur er í Sjómannaskólahúsinu í Reykjavík.

Að námi loknu

Möguleiki er á að fá diplómagráðuna metna inn í áframhaldandi BA -nám í tengdum greinum við háskóla erlendis en einnig getur námið verðið góður undirbúningur fyrir störf á sviði þrívíddarhönnunar, upptökur og eftirvinnslu við tölvuleikja- og teiknimyndagerð, kvikmyndir og sjónvarp.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)