Þroskaþjálfafræði

Þroskaþjálfafræði er starfstengt nám á háskólastigi. Megintilgangur námsins er að veita innsýn í kenningar og rannsóknir um fötlun og þroskaþjálfafræði á sem fjölbreyttastan hátt, kynnast aðstæðum fatlaðs fólks og starfsvettvangi þroskaþjálfa.

Grunnnáminu lýkur með BA prófi og er þá hægt að sækja um starfsleyfi sem þroskaþjálfi.

Námstími grunnnáms er þrjú ár.

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf úr framhaldsskóla eða sambærilegt nám, sjá nánar.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í þroskaþjálfafræðum er fræðilegt og starfstengt. Fræðileg námskeið eru öll árin, vettvangsnám á öðru og þriðja ári og lokaverkefni á þriðja.

Námið hefur verið kennt í staðnámi og fjarnámi með tveimur til þremur staðlotum á misseri.

Hvar fer nám fram
Að námi loknu

Að loknu BA prófi er hægt að sækja um leyfi sem veitir réttindi til að starfa sem þroskaþjálfi. Möguleiki er að fara í framhaldsnám í þroskaþjálfafræðum eða öðrum greinum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)