Tollvarsla

Nám í tollvörslu er starfstengt og felst meðal annars í að efla þekkingu á almennum tollfræðum og veita grunn- og sérmenntun við tollafgreiðslu og tollgæslu. Til að mynda er farið í tollalöggjöf og stjórnkerfið, tollflokkun, tollgæslufræði, skýrslugerð, líkamlega þjálfun og hjálp í viðlögum.
 
Námið er að lágmarki 950 kennslustundir auk starfsnáms

Að komast í námið

Þau sem hafa fengið ráðningu sem tollverðir eða í störf við tollendurskoðun hafa möguleika á að taka inntökupróf í námið. Tollstjóri getur einnig ákveðið hvort aðrir en tollstarfsmenn stundi námið. Tollstarfsmenn eru launaðir meðan á námi stendur.

Námsskipulag

Grunnnám tollvarða og tollendurskoðenda skiptist í kjarnafög og starfsnám. Fjarnám kann að vera í boði. Sjá reglugerð um námið.

Hvar fer nám fram

Grunnnám tollvarða og tollendurskoðenda er kennt við Tollskóla ríkisins sem heyrir undir embætti tollstjóra.

Að námi loknu

Námið veitir réttindi til að starfa sem tollvörður og við tollendurskoðun. Auk þess býður skólinn upp á ýmis námskeið fyrir utanaðkomandi aðila og sinnir sí- og endurmenntun tollstarfsmanna.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)