Uppeldisfræði

Uppeldis- og menntunarfræði er nám á háskólastigi þar sem fjallað er um hluti á borð við þroska og uppeldi, samskipti fólks og sjálfsmyndir, fjölskyldur, skóla, kynferði, menningarlegan margbreytileika, menntun og starfsframa. Um er að ræða námsleið sem getur verið góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf á fjölmörgum sviðum uppeldis-, félags- og tómstundamála.

 

  • Grunnnámi lýkur með BA gráðu
  • Námstími er þrjú ár

Námsvalshjól Háskóla Íslands

Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. – vor 2020

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Í náminu er að finna skyldunámskeið, svo sem þroskasálfræði, samskipti í uppeldis- og fræðslustarfi, fjölskyldur í nútímasamfélagi og aðferðafræði en ekki síður fjölbreytt valnámskeið þar sem dýpka má þekkingu á ákveðnum viðfangsefnum.

Að loknu BA námi er um þrjár námsleiðir að velja á meistarastigi; menntunarfræði og margbreytileiki, sálfræði í uppeldis- og menntavísindum og stjórnunarfræði menntastofnana auk tengdra greina á borð við náms- og starfsráðgjöf, fötlunar-, kynja- eða kennslufræði.

Hvar fer nám fram

Nám í uppeldis- og menntunarfræði hefur verið kennt innan deildar menntunar og margbreytileika við Háskóla Íslands. Námið er í boði til 120 og 180e BA gráðu auk 60e viðbótardiplómu og náms á meistarastigi.

Að námi loknu

Uppeldis- og menntunarfræði getur verið góður grunnur að störfum sem tengjast  kennslu, stjórnun, ráðgjöf eða rannsóknum á sviði uppeldis og kennslu, umönnunarmála eða stefnumótunar á sviðinu.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)