Veggfóðrun og dúkalögn

Veggfóðrun og dúkalögn er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í því felst að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni við að undirbúa veggi, gólf, loft, hurðir og aðra fleti inni og úti fyrir lagningu dúka, platna, teppa og striga. Veggfóðrun og dúkalögn er löggilt iðngrein.

Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 120 vikna starfsþjálfun.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

 

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Veggfóðrunar- og dúkalagninganám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun.

  • Fyrstu önnina er farið í sameiginlegt einnar annar grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
  • Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram

 

Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða byggingariðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)