Vélvirkjun

Vélvirkjun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka þekkingu og færni á uppbyggingu, vinnsluferli og viðhaldi véla, kælikerfa og loftstýringa. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Vélvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár auk 60 vikna starfsþjálfunar.

Að komast í námið

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðum skóla.

 

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá LÍN. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Vélvirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

 

  • Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám málmiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í vélvirkjun
  • Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram

 

Fjölbrautaskóli Vesturlands býður upp á vélvirkjanám með vinnu en sú krafa er gerð að umsækjandi hafi náð 23 ára aldri og hafi nokkra starfsreynslu sem metin er til styttingar á náminu.

Að námi loknu

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)