Verkfræði

Verkfræði er nám á háskólastigi þar sem áhersla er á þjálfun í beitingu agaðra vinnubragða til að greina fjölbreytt og flókin viðfangsefni og þróa lausnir sem byggja á stærðfræði- og raunvísindaþekkingu.

  • Grunnnámi lýkur með BS eða BSc prófi
  • Námstími er þrjú ár

 

Undirgreinar sem í boði eru til BS/BSc-prófs: Efnaverkfræði, fjármálaverkfræði, hátækniverkfræði, heilbrigðisverkfræði, hugbúnaðarverkfræði, iðnaðarverkfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði, rekstrarverkfræði, umhverfis- og byggingarverkfræði og vélaverkfræði.

Að komast í námið

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt nám. Mælt er með að umsækjendur hafi lokið ákveðnum einingafjölda í stærðfræði og raungreinum.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá LÍN. Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Áherslumunur er á námsskipulagi í verkfræði á milli skóla, deilda og sviða og best að kynna sér það á heimasvæðum brautanna.

Hvar fer nám fram

Verkfræði hefur verið kennd við tvo íslenska háskóla; Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.  Í HR er um að ræða sex mismunandi námslínur til BSc gráðu auk þess sem átta meistaranámsleiðir eru í boði.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði HÍ eru þrenns konar verkfræðideildir; rafmagns- og tölvuverkfræði, umhverfis- og byggingarverkfræði og iðnaðar- og vélaverkfræði sem allar bjóða fjölbreytt nám hvort tveggja á BS stigi og til meistaragráðu. Fjarkynningar á grunnnámi við H.Í. - vor 2020

Að námi loknu

Að lokinu fimm ára meistaranámi er hægt að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingur. Starfsvettvangur verkfræðinga getur verið afar fjölbreyttur enda sérsviðin mörg. Verkefnastjórnun, hönnun og greiningarvinna er gjarnan stór þáttur starfsins til dæmis í fyrirtækjum sem tengjast framleiðslu, hugbúnaði, fjármálum, orkumálum eða ráðgjöf.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)