Bókari

Bókarar halda utan um og skrá útgjöld og tekjur, semja ársreikninga og halda upplýsingum til haga sem tengjast rekstri fyrirtækja og stofnanna. Starfið getur einnig falið í sér vinnu fyrir þrotabú, sjóði eða einstaklinga í atvinnurekstri.

Helstu verkefni:

  • sjá um að lögum og reglum um bókhald sé fylgt
  • varðveisla gagna
  • samning ársreiknings og útskýringar á einstaka liðum
  • veita þær upplýsingar um reksturinn sem við eiga hverju sinni

Í starfi sem bókari gætirðu unnið í hverskonar fyrirtækjum eða stofnunum, í einkaeigu eða í eigu hins opinbera. Starf bókara felur í sér talsverð samskipti við endurskoðendur og/eða aðra sem þurfa aðgang að viðkomandi bókhaldi.

Hvernig verð ég?

Til að öðlast réttindi sem viðurkenndur bókari þarf að ljúka prófum sem haldin eru á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Undirbúningsnám og almennt bókaranám er í boði hjá NTV,  Promennt, EHÍ og Opna háskóla HR. Markmiðið með náminu er að þátttakendur öðlist dýpri þekkingu á bókhaldi, reikningsskilum og skattskilum og aukna hæfni við að nýta upplýsingatækni við störf sín.

Hæfnikröfur

Í starfi bókara er nauðsynlegt að vera glöggskyggn á tölur auk þess að búa yfir skipulagshæfileikum og nákvæmni í vinnubrögðum. Unnið er með allskyns gögn sem þurfa að vera rekjanleg og skipulega upp sett. Í starfinu er mikið unnið við tölvur og margvísleg bókhaldsforrit.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)