Dagforeldri

Dagforeldrar sinna þörfum ungra barna og leitast við að veita þeim þroskavænlegt umhverfi. Í starfinu er unnið eftir dagskrá sem felur gjarnan í sér matar- og hvíldartíma, útiveru og ýmsa leiki. Leitast er við að skapa börnunum öryggi með því að sýna þeim ástúð og hafa reglu á hlutunum.

 

Helstu verkefni:

  • taka á móti börnum að morgni og ræða við foreldra
  • hvetja börnin og þjálfa þau í að hjálpa sér sjálf eftir því sem unnt er
  • leiðbeina börnunum í almennri hegðun og samskiptum
  • útbúa matseðil og gæta þess að fæði sé fjölbreytt og hollt
  • sinna líkamlegum þörfum barnanna svo sem með því að klæða þau í og úr
  • innkaup svo sem á mat, ræstivörum og leikföngum

 

Í starfi sem dagforeldri ertu í miklum samskiptum við foreldra um allt sem varðar starfsemina. Einnig er um að ræða margvísleg samskipti við umsjónaraðila sveitarfélags, svo sem vegna tilkynninga um börn sem hefja eða ljúka vistun, ráðgjafar um meðferð erfiðra barna, samstarf við foreldra, fræðslufunda og reglulegra eftirlitsheimsókna.

Hvernig verð ég?

Ljúka þarf námskeiði sem sérstaklega er skipulagt fyrir dagforeldra. Slík námskeið hafa til dæmis verið haldin á vegum Símenntunar Hafnarfjarðar og Skóladeildar Akureyrarbæjar.

Hæfnikröfur

Að vera dagforeldri krefst áhuga, þolinmæði, skipulagningar, reglusemi og hæfni í mannlegum samskiptum. Nauðsynlegt er að hafa gaman af börnum og geta sýnt þeim alúð og stuðning. Dagmæður/dagforeldrar þurfa að vera að minnsta kosti 20 ára. Nauðsynlegt er að hafa lokið námskeiði þar sem farið er yfir slys í heimahúsum og fyrstu hjálp, samvinnu við foreldra, barnasjúkdóma, viðbrögð við eldsvoða og skyldur og réttindi dagforeldra. Einnig þarf að skila inn læknisvottorði, umsögn ábyrgra aðila og sakavottorði.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)