Dýralæknir

Dýralæknar sinna almennum dýralækningum og annast fyrirbyggjandi starf í þágu heilbrigðis nytja- og gæludýra. Einnig vinna margir dýralæknar að rannsóknum á sérsviðum og/eða sinna ráðgjafar- og fræðslustörfum.

Helstu verkefni:

  • ráðleggja um aðbúnað, hirðingu og fóðrun dýra
  • greina sjúkdóma, gefa lyf, annast bólusetningu og gera að meiðslum
  • framkvæma skurðaðgerðir og krufningar
  • rannsóknir, til dæmis á dýrasjúkdómum, kynbótum eða lyfjaframleiðslu

Héraðsdýralæknar hafa eftirlit með heilbrigði eldisdýra og hreinlæti við vinnslu matvæla svo sem í fiskeldi, mjólkurframleiðslu eða kjötvinnslu. Dýralæknar starfa ýmist á eigin vegum, á einkastofum eða hjá ríki og sveitarfélögum. Í starfi sem dýralæknir gætirðu þurft að vinna langar og óreglulegar vaktir.

Hvernig verð ég?

Dýralæknamenntun er á háskólastigi og tekur frá fimm og hálfu ári upp í sex og hálft ár. Dýralækningar eru ekki kenndar hér á landi og hafa dýralæknar því sótt menntun sína til Norðurlanda og annarra landa innan Evrópu. Nánar um nám dýralækna og skóla erlendis.

Hæfnikröfur

Í starfi dýralæknis er nauðsynlegt að hafa áhuga á velferð dýra, geta sett sig í spor eigenda dýra og sýnt nærgætni. Mikilvægt er að hafa til að bera þolinmæði, ákveðni og getu til að taka erfiðar ákvarðanir. Einnig er gott að vera vel á sig kominn líkamlega og hafa færni í koma auga á smáatriði.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)