Félagsliði

Félagsliðar vinna á sviði félags- og umönnunarþjónustu. Í starfinu felst að aðstoða og styðja einstaklinga til virkni í samfélaginu. Félagsliðar aðstoða börn og unglinga í félagslegum vanda og þjónusta fatlaða, aldraða og fólk með geðraskanir svo dæmi séu tekin. Félagsliðar styrkja skjólstæðinga sína til að hjálpa sér sjálfir og örva þá til þátttöku í samfélaginu.

Helstu verkefni:

  • mat á ólíkum þörfum skjólstæðinga
  • veita félagsskap og stuðning
  • leiðbeina með réttindi til ýmissar þjónustu
  • leita úrræða og hjálpa skjólstæðingum við að nálgast þau
  • vinna að gerð einstaklings- og þjálfunaráætlana
  • skrá athuganir í dag- og samskiptabækur

Félagsliðar vinna í samstarfi við aðrar fagstéttir á öldrunar- eða geðsviði, innan félagsþjónustu eða í skólum og eru einnig í samskiptum við aðstandendur skjólstæðinga sinna.

Hvernig verð ég?

Nám félagsliða hefur verið kennt á félagsliðabraut Borgarholtsskóla auk fjarnáms í Fjarmenntaskólanum. Meðalnámstími er tvö til þrjú ár að meðtalinni starfsþjálfun. Raunfærnimat og/eða félagsliðabrú kunna einnig að vera í boði, ætlað þeim sem hafa starfsreynslu eða fyrra nám til að byggja á.

Hæfnikröfur

Í starfi félagsliða þarftu að geta hvatt til félagslegrar þátttöku og búa yfir færni og kunnáttu til að efla frumkvæði og sjálfstæði. Einnig er mikilvægt að geta tekst á við erfið samskipti og/eða hegðunarfrávik og hafa þekkingu á mismunandi aðstæðum hinna ýmsu hópa í samfélaginu. Samskiptafærni, sjálfstæði og frumkvæði eru mikilvægir eiginleikar í starfi félagsliða.

 

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)