Félagsráðgjafi

Félagsráðgjafar aðstoða fjölskyldur, einstaklinga og hópa við að bæta félagslega stöðu sína. Starfið felst að miklu leyti í ráðgjöf, upplýsingagjöf og stuðningi auk þess að vinna að nýjum félagslegum úrræðum í félags- eða heilbrigðiskerfi. Félagsráðgjafi er lögverndað starfsheiti.

Helstu verkefni:

  • kynna sér aðstæður og þarfir skjólstæðings
  • leita réttar til félagslegrar aðstoðar
  • gera áætlanir sem miða að því að bæta aðstæður fólks
  • vinna að félagslegri endurhæfingu
  • leita úrræða um vistun fyrir börn, aldraða eða fatlaða
  • veita stuðningsviðtöl eða meðferð
  • skipuleggja og stjórna hópstarfi

Félagsráðgjafar vinna gjarnan í samstarfi við stofnanir og sérfræðinga í félags- og heilbrigðisþjónustu. Margir sérhæfa sig í greinum á borð við öldrunarþjónustu, barnavernd, meðferð áfengis- og vímuefnaneytenda, meðferð á sjúkrahúsum, fjölskyldumeðferð og málefni fatlaðra.

Hvernig verð ég?

Félagsráðgjöf er kennd við Háskóla Íslands og er BA í félagsráðgjöf þriggja ára nám. Til að geta sótt um löggild starfsréttindi þarf einnig að ljúka tveggja ára meistaranámi.

Hæfnikröfur

Starfsleyfi félagsráðgjafa er gefið út af landlækni til þeirra sem lokið hafa meistaranámi úr háskóla í greininni. Sem félagsráðgjafi þarftu að geta borið ábyrgð á þeirri ráðgjöf, meðferð og forvörnum sem beitt er í starfi en þekkja einnig faglegar takmarkanir.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)