Fisktæknir

Fisktæknar vinna gjarnan við verkstjórn, framleiðslustýringu eða gæðaeftirlit í fiskvinnslustöðvum, fisksölufyrirtækjum eða hjá eftirlitsaðilum. Þá getur starfið tengst kaupum á hráefni á fiskmörkuðum og/eða gerð lýsinga á hráefni fyrir mögulega kaupendur.

Helstu verkefni:

  • skipuleggja vinnslu á hráefni
  • gera áætlanir um framleiðslu og afkomu
  • þjálfa starfsfólk, kenna verklag og útskýra reglur um snyrtingu og pökkun
  • kaupa hráefni á fiskmörkuðum, beint frá útgerðarmönnum eða útlöndum
  • sjá um gæðaeftirlit; skoða hráefni, fullunnar afurðir og umbúðir

Í starfi sem fisktæknir gætirðu unnið í samstarfi við eigendur og starfsfólk fiskiðnaðar- og útgerðarfyrirtækja, fiskmarkaða og fiskverslana en einnig veitt ráðgjöf til fyrirtækja í fiskiðnaði.

Hvernig verð ég?

Fisktækniskóli Íslands býður upp á fjölbreytt nám í sjávarútvegi á framhaldsskólastigi. Um er að ræða hagnýtt tveggja ára nám sem byggt er upp þannig að önnur hver önn er í skóla en hin á vinnustað. Raunfærnimat hefur farið fram og/eða kann að vera í boði.

Hæfnikröfur

Fisktæknar þurfa að hafa nægilega undirstöðuþekkingu til að geta annast almenna verkstjórn, gæðaflokkun og stjórn véla í fiskvinnslu. Einnig þarf fisktæknir að vera fær um að taka að sér eftirlitsstörf, verkþjálfun og stjórnun. Gott er að hafa áhuga á fjölbreyttum hliðum sjávarútvegsins. Fisktæknar vinna með ýmsar vélar og tæki sem notuð eru til að hámarka gæði og verðmæti fisks.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)