Heilbrigðisritari

Heilbrigðisritarar vinna margvísleg störf á heilbrigðisstofnunum. Í störfum þeirra er um að ræða mikil dagleg tengsl við sjúklinga og aðstandendur þeirra, til dæmis í sambandi við flutning á milli deilda eða í rannsóknir. Heilbrigðisritarar sinna móttöku sjúklinga, símsvörun og skráningu tímapantana, taka á móti greiðslum, senda út reikninga og sinna ýmis konar gagnaöflun, gagnaumsýslu og skráningu.
 
Helstu verkefni:

  • móttaka sjúklinga
  • símsvörun og skráning tímapantana
  • kalla inn sjúklinga af biðlistum
  • panta rannsóknir og þjónustu fyrir sjúklinga
  • viðveruskráning starfsmanna og gerð vaktalista
  • panta sérhæfðar vörur af lager, skrifstofuvörur og eyðublöð
  • gagnaskráning
  • taka niður beiðnir og koma áleiðis til réttra aðila

 
Starfsvettvangur heilbrigðisritara er á sjúkrahúsum, heilsugæslu, rannsóknarstofum eða öðrum fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu. Þá starfa heilbrigðisritarar víða sem aðstoðarmenn deildarstjóra hjúkrunar.

Hvernig verð ég?

Námið er á framhaldsskólastigi, við heilbrigðisritarabraut Fjölbrautaskólans við Ármúla. Meðalnámstími er tvö og hálft ár, fjögurra anna nám í skóla ásamt vinnustaðanámi.

Heilbrigðisritarabrú kann einnig að vera í boði, ætlað þeim sem hafa starfsreynslu eða fyrra nám til að byggja á.

Hæfnikröfur

Í starfi heilbrigðisritara gætirðu þurft að eiga samskipti við ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir og takast á við erfið samskipti. Mikilvægt er að búa yfir góðri tölvukunnáttu og þekkja til varðveislu upplýsinga, skjalavörslu og tölvuskráningar. Heilbrigðisritari þarf að vera fær um að vinna sjálfstætt, geta forgangsraðað verkefnum og gæta þagmælsku í störfum sínum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)